Tietosuojaseloste

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö 
Kaisa Behm / Sunberry (Y-tunnus: 3000111-9)

Rekisterin nimi 
Kaisa Behmin asiakastieto- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus 
Rekisterin piiriin kuuluvia tietoja käytetään rekisterinpitäjän liiketoiminnan toteuttamista, ylläpitoa ja kehittämistä varten, asiakassuhteen hoitoon, tarjonnan kohdentamiseen, analysointiin, palveluiden tuottamiseen ja tarjoamiseen. Rekisterin tietoja käytetään myös asiakasviestinnässä, mukaan lukien mahdollinen suoramarkkinointi, joka asiakkaalla on oikeus kieltää.

Rekisterin tietosisältö 
Asiakkaan / asiakasyrityksen yhteyshenkilön perustiedot kuten etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, ja mahdollisesti myös puhelinnumero, katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka. Asiakkuuden perusteella syntyvät tiedot, asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot, palvelun tilaukseen ja sisältöön liittyvät tiedot, asiakashistoriaan liittyvät tiedot, asiakastyytyväisyyteen liittyvät tiedot sekä markkinointi- ja asiakaspalvelutoimenpiteisiin liittyvät tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet 
Henkilötiedot saadaan asiakkaalta tai asiakasyritykseltä itseltään. Tietoja päivitetään tarpeen mukaan asiakassuhteen aikana. 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 
Tietoja voidaan luovuttaa lain edellyttämissä ja sallimissa rajoissa viranomaistahoille. Tietoja voidaan luovuttaa EU-/ETA-maiden ulkopuolelle lakia noudattaen.

Rekisterin suojauksen periaatteet 
Rekisteri on suojattu teknisin ja organisatorisin keinoin. Rekisterin tiedot tallennetaan palvelimille ja järjestelmiin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Pääsy henkilötietoihin myönnetään vain, jos se on tietojen käsittelyn kannalta välttämätöntä.

Palaa etusivulle